Dansk Landbrugsmuseum 1991

I 1991 indsamlede Landsbladet og Dansk Landbrugsmuseum på Gammel Estrup gennem en landsomfattende kampagne gårdmalerier til en stor udstilling. Ved samme lejlighed fik museet en lang række oplysninger om enkelte gårdmalere og deres virke. Man fik herved kendskab til omkring 250 malere i alt.

 

Museets daværende leder museumsinspektør Svend Nielsen samlede de indkomne oplysninger, men nåede desværre kun at udarbejde et ikke publiceret register. Ikke alle registrets malere kan betragtes som egentlige gårdmalere, men samtidig er andre gårdmalere slet ikke kommet med.

 

Svend Nielsens forarbejder ligger til grund for Projekt Danske Gård-malere og giver et godt udgangspunkt for en udvidet undersøgelse og indsamling af yderligere oplysninger om malerne og deres virke.

 

Ved indsamlingen i 1991 blev omkring 1000 billeder registreret, og størstedelen fotograferet. Affotograferingerne, hvoraf en del er foretaget privat af dem, der udlånte billederne, er ikke alle umiddelbart reproduktionsegnede og kunne med fordel blive genfotograferede.