Ø

Retur

Ørnbøl, Karl.

Har malet:

“Gedemaalsgaard”, Bjergby, Vendsyssel, ca. 1910. Sign. K.Ø.