O

Retur

Olrik, Christiane.

Har malet:

Boller forpagterbolig, 1864. Sign. bagpå.

 

Olsen, Einar.

Har malet:

Gård og mølle i Sønder Jernløse, 1920.

 

Olsen, Georg.

Har malet:

“Højen”, Brønden, Vendsyssel.

 

Olsen, Hans E.

Har malet:

Fisker- og husmandshjem, Møn, 1940.

 

Olsen, Osvald A.

Har malet:

Kalkerup Møllegaard, 1923.

Retur