J

Retur

J. A.

Har malet:

Gård ved Vejle.

Er sandsynligvis A. Jacobsen, der har malet på Vejleegnen.

 

Jacobsen. Grejsdal.

Har malet:

“Tinnetborg”, 1881. Usign.

 

Jacobsen, A.

Har malet:

Gård i Egtved. 1925. Sign. A. Jacobsen.

Gård ved Vejle, 1920. Sign. A.J.

“Ballehavegaard”, 1927. Sign. A. Jacobsen.

“Vork Østergaard”, 1926. Sign. A. Jacobsen.

 

Jacobsen, A. Givskud.

Har malet:

“Baungaard”, Bredsten (?). Sign.

 

Jacobsen, C.A. Vejle.

Har malet:

“Aagaardslund”,. Sign. C.A. Jacobsen, Vejle.

 

Jacobsen, F.

Har malet:

Spjellerup Skole, 1919.

 

Jacobsen, Johan.

Har malet:

Hus, HøjeMøn, 1930’rne.

 

Jacobsen, N.P.

Har malet:

“Høvang”, Erikstrup, Lolland, 1895. Sign.

“Kildegaarden”, Tåstrup, St. Merløse, 1888. Sign.

“Humlemosegaard”, Lyderslev, Stevns, 1894. Sign.

“Charlottenland” (?), Dannemare, 1895. Sign.

“Højgaard”, Eskilstrup, Falster, 1895. Sign.

“Vejgaard”, Gedesby, Falster. 1896. Sign.

“Bøgeskovgaard”, Ødis Bramdrup, 1891. Sign.

“Sonnerupgaard”, Sonnerup, Tureby v. Køge, 1896.

“Broagergaard”, Ullerup, Fyn, 1896 (evt. 1890). Sign. M 584: “Ulstrup”, Ryde sogn. 1901. Sign.

“Billesgaard”, Bjert, Sahl, 1901. Sign.

 

Jakobsen, N.P.

Har malet:

“Glimmergaard”, Regnemark v. Borup, 1891.

“Kaaregaard”, Højet, Væggerløse, Falster, 1895.

“Kirkegaard”, Fløjstrup v. Randers, 1890. Sign. N.P.Jakobsen.

Gård i Orup, Tybjerg, 1.,890. Sign. N.P. Jakobsen.

“Store Hedegaard”, Borbjerg, 1895. Usign.

 

Jakobsen, Th.

Har malet:

Husmandssted, Hellevad, Vendsyssel, ca. 1927.

 

Jensen, Tegner. Thisted.

Har malet:

“Kibsgaard”, Solbjerg, Mors, 1927. Sign.

 

Jensen, Chr.

Har malet:

Fensmark Præstegaard.

 

Jensen, Christoffer.

Har malet:

“Kjærgaard”, Bjert, Sahl, ca. 1940.

 

Jensen, Gabriel.

Har malet:

“Estrup” i Malt sagn, 1899. Sign. G.J. 99.

 

Jensen, H.E.

Har malet:

Tovstrup Vandmølle, Gjern, 1925. Sign.

Tarskov Mølle, Harlev. Sign.

Tovstrup Søndergaard, Gjern, 1947. Sign.

Tovstrup Bundgaard, Gjern, 1926. Sign.

“Tornhøj”, Tovstrup.

 

Jensen, Henrik Julius Sten. (1854-1935)

Har tegnet:

Spangsberg Mølle ved Esbjerg, 1925.

 

Jensen, J.A.

Har malet:

“Vanggaard”, Hørslevbole, Harlev, 1922. Sign.

 

Jensen, Jørgen. Brunmose.

Har malet:

“Grønholt”, Marie Magdalene. 1930. Sign. J.J.

Malerens ejendom i Brunmose, ca. 1924.

Gl. Estrup, ca. 1924.

 

Jensen, K.E. Tylstrup.

Har malet:

“Folstedgaard” (?), Tylstrup, 1988. Sign.

 

Jensen, Kirstine.

Har malet:

“Sdr. Kolbro” mellem Sæsing og Mylund, ca. 1920.

 

Jensen, Kirstine.

Har broderet:

“Søndergaard” ved Alborg, 1967.

 

Jensen, L. S.

Har malet:

“Esterbøllegaard”, Søndersø, Fyn. Før 1911.

 

Jensen, P.V.

Har malet:

Vinterbillede af ukendt gård, ca. 1890.

 

Jensen, T.H.

Har malet:

Gård i Snedsted, o. 1900. Sign.

 

Jensen, Tage K.

Har malet:

“Paradiset”, Tostrup, Møn, 1928.

 

Jensen, Viggo.

Har malet:

Arslev skole v. Randers. 1890.

 

Jespersen, C.J. Ensted.

Har malet:

Gård i Bryndum, Ribe a. 1873, No. 60.

“Sædding Storgaard” ved Nr. Nebel, 1872.

Rotvict ctård oa mølle, Skovlund. 1872, No. 194.

Gravminde med gårdmalerier. 1871.

Gård i Tiufkær v. Fredericia. 1877, No. 106.

Gård i Tudvad, Ødsted. 1877. No. 47.

“Stampemøllegaard”. Vinding v. Vejle. 1877, No. 136.

Gård i Øster Snede. 1876.

Billum Mølle og Møllegaard v. Varde, 1871.

Mindebrev, Blåvand. 1871.

Hvidbjerg St.randfogedgaard, Blåvand, 1871.

Lønne Møllega.ard, Lønne. 1871.

“Gadegaard”, Outrup. 1871.

Aarre Landsby. 1871.

Gård i Skyhede, Outrup. 1872, No. 44.

“Hungerbjerg”, Ølgod. 1872, No. 168.

“Uhregaard”, Tistrup. 1873.

Assenbæk Mølle, Tistrup. 1873, No. 24.

“Lundgaard”, Biltoft, Næsbjerg. 1873, No. 37.

“Toftegaard”, Oved, Nordenskov. 1873, No. 58.

Gård i Lyne sogn. 1873, No. 152.

“Bjerlevgaard”, Hvejsel. 1873, No. 202.

Give Skole. 1873, No. 224.

Gård i Briksbøl. 1874, No. 10.

Gård i Tranbjerg, Arre. 1874, No. 18.

Gjørding Stattion. Gørding. 1874, No. 78.

Parti ved Holsted kro, Holsted. 1874, No. 81.

Parti af Lansbyen Give, pr. Veile. 1874, No. 151.

Bolig, Tørringmark, Tørring Sogn. Veile. 1874, No. 218.

“Eliseholm”, Kollemorten, Nykirke, Veile. 1875, No. 20.

Hus i Gadbjerg By, Veile Amt. 1875, No. 125.

“Harresøgaard”, Givskud, Veile Amt. 1875, No. 132.

“Harresøgaard”, Givskud, Veile Amt. 1875, No. 133.

Ejendom, Østerhoved, Givskud. 1875, No. 222.

Gård i Balle, Bresten Sogn, Veile Amt. 1876, No. 53.

“Æ Krathus”, Ø. Nykirke. 1876, No. 61.

Gård i Gadbjerg By, Veile Amt. 1876. No. 71.

“Fuglsang”, Gadbjerg. 1876, No. 87.

Prospekt ag Laage, Sinding Sogn. 1876, No. 152.

Prospekt af Laage, Sinding Sogn. 1876, No. 153.

Gård i Gjellerup. 1877.

Gård i Vesterby, Ødsted Sogn. 1877, No. 44.

Gård i Høllund, Ødsted Sogn. 1877, No. 50.

Kornmølle og Uldspinderi ved Høllund. 1877, No. 51.

Gård i Stallerup, Bredstrup Sogn. 1877, No. 74.

“Daugaardsminde”, Stubdrup, Højen. 1877, No. 120.

“Havgaard”, Ammitsbøl, Ødsted. 1877, No. 122.

Bolig, Bredal-Kjær, Anelyst. 1878, No. 43.

“Sømosegaard”, Toftnæs, Alslev. Udat.

“Nygaard”, Esbjerg. Udat.

“Pottemagergaarden” Tobøl, Guldager. Udat.

Gård ved Varde. Udat.

“Søndergaard”, Sig. Udat.

Arre skole og kirke. Udat.43

 

Jespersen, Frits.

Har malet:

Ledøje smedje, 1968.

 

Johansen, J.L.P.

Har malet:

“Saxmosegaard”, Mern(?). 1916. Sign.

“Bøgedalsgaard” (?) v. Præstø. 1915. Sign.

Gård, nord for Vordingborg. 1949-50.

Gård, nord for Vordingborg. 1949-50.

“Snekkebækgaard”, Møn. Før 1925.

 

Johansen, L.

Har malet:

Gård på Møn. Formentlig identisk med J.L.P. Johansen.

 

Johansen, Th.

Har malet:

“Springbakgaard”, Barmer v. Nibe. 1946. Sign.

“Vestergaard”, Døvling. 1939. Sign.

 

Johansen, Viggo.

Har malet:

Aftenlandskab; Tisvilde (Pastel), 1885. Sign.

 

Juel, Jens. 1745-1802.

Har malet:

Sjællandsk Bondegaard. 1790’erne.

“Søgaard”, Gentofte, slutn. af 1700-årene.

 

Jørgensen, Folmer G.

Har malet:

Hus på Møn. Efter 1954.

 

Jørgensen, Thorvald Klarskov.

Har malet:

Havehus, Kronprinsensgade 23, Esbjerg, 1930.

 

Retur