Hvem og hvad er en gårdmaler?

På denne hjemmeside er definitionen på en gårdmaler, en person, der helt eller delvis ernære sig ved at portrættere folks gårde og huse.